Bồi thường đất canh tác nằm trong diện quy hoạch quận thanh trì.

Bồi thường đất canh tác nằm trong diện quy hoạch quận thanh trì

Thanh trì là quận ngoại thành vùng ven hà nội với diện tích đất nông nghiệp lớn. Quy hoạch quận Thanh trì đang mở rộng và là cơ hội chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực, đầu tư phát triển trong tương lai. Chuyển đổi đất nông nghiệp canh tác theo dự án quy hoạch của thành phố, nhiều diện tích đất canh tác được thu hồi. Vấn đề bồi thường đất nông nghiệp trong diện quy hoạch như thế nào là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Dưới đây là những quy định về thu hồi và đền bù đất canh tác cho công dân tham khảo.

Quy định về thu hồi và bồi thường đất nông nghiệp

Luật đất đai 2013 quy định nghiêm ngặt về thu hồi và đền bù đất đai nằm trong diện quy hoạch cho công dân tham khảo. Đất nông nghiệp quận Thanh trì được quận quy hoạch và lên kế hoạch sử dụng hàng năm sẽ thực hiện đền bù theo quy định của nhà nước.

Theo khoản 1 điều 77, luật đất đai 2013 quy định:

  • Diện tích đất được bồi thường bao gồm diện tích đất trong hạn mức tại điều 129 và 130 luật đất đai, cùng diện tích đất nông nghiệp được thừa kế.
  • Mức bồi thường: bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng và giá trị như đất đã được thu hồi hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi, ủy ban nhân thành phố hà nội quyết định mức giá dựa trên căn cứ giá đất hiện tại.
  • Hỗ trợ đào tạo nghề và ổn định công việc đời sống người dân sau khi thu hồi đất. Công dân được đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, cho vay tín chấp kinh doanh.

Tóm lại, sau khi đất nông nghiệp được thu hồi theo dự án quy hoạch của quận thanh trì, công dân sẽ được bồi thường số tiền diện tích đất được quy hoạch chuyển đổi cùng tiền hỗ trợ đào tạo nghề, theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố Hà nội.

Kiểm tra thông tin quy hoạch ở đâu tiện lợi?

Công dân có đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch cần tra cứu thông tin chính xác để nhận định và làm rõ vấn đề. Theo quy định luật đất đai, thông tin quy hoạch chi tiết quận Thanh trì sẽ được công khai tại ủy ban nhân dân quận.

  • Công dân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin dự án, bản đồ quy hoạch dự án đã được phê duyệt. Thông tin là miễn phí và được giải trình, giải thích chi tiết.
  • Ngoài ra, công dân có thể tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quận Thanh trì với thông tin: dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch chi tiết…
  • Dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch online cũng là một địa chỉ đáng tin cậy cho công dân tra cứu trực tiếp ngay tại nhà và trên thiết bị điện thoại thông minh. Công dân có thể dễ dàng tra cứu chính xác thông tin thửa đất, kế hoạch sử dụng đất để tính toán phí bồi thường diện tích đất bị thu hồi trên.

Tự kiểm tra thông tin quy hoạch của quận và thông tin bồi thường đất đai sẽ là căn cứ đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của công dân có đất nằm trong diện quy hoạch.

Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp cho dự án quy hoạch được ủy ban nhân dân quận Thanh trì công bố cụ thể tại cơ quan hành chính. Công dân có quyền cập nhật thông tin dự án quy hoạch để hiểu và bảo vệ quyền lợi sử dụng đất theo quy định. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ là thông tin hữu ích về đền bù đất đai trong quy hoạch.