Các quy định về sổ sách kế toán cần tuân thủ

Kế toán doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với các công ty mà còn hỗ trợ nhà nước theo dõi tình hình tài chính, hoạt động của các đơn vị. Làm sổ kế toán, báo cáo tài chính cần tuân thủ quy định nhà nước với những yêu cầu rõ ràng, đã ghi rõ trong luật. Khá nhiều vấn đề mà kế toán viên cần nắm rõ, nghiệp vụ cần thực hiện.

Thuê dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp hay tự thực hiện cũng cần tuân thủ quy định về sổ sách kế toán. Chia sẻ dưới đây về quy định sổ sách kế toán sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện hiệu quả chính xác, giảm các vấn đề về sai sót số liệu.

Những vấn đề quan trọng về sổ sách kế toán cần tuân thủ

Nhà nước có quy định về vấn đề ghi chép sổ sách kế toán của các doanh nghiệp hiện nay. Kế toán viên, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định trong Luật kế toán số 88/2015GH13 đã ghi rõ.

  • Điều 24 có quy định về sổ kế toán: dùng để ghi chép, sao lưu dữ liệu và mọi hoạt động kinh doanh phát sinh vào sổ, có liên quan đến đơn vị kế toán. Yêu cầu ghi rõ các thông tin: tên đơn vị kế toán, ngày lập sổ, ngày khóa sổ, chữ ký của người lập sổ, kế toán trường và người chịu trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trước pháp luật, các trang có đóng dấu giáp lai. Sổ kế toán sẽ bao gồm sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
  • Hệ thống sổ kế toán được quy định tại điều 25: Doanh nghiệp cần thống nhất chọn 1 hệ thống sổ kế toán trong 1 kỳ (năm), đơn vị kế toán được cụ thể hóa các sổ kế toán để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.
  • Quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ tại điều 26: mở sổ vào ngày đầu kỳ kế toán năm hoặc ngày thành lập với doanh nghiệp mới, căn cứ hóa đơn chứng từ để ghi sổ, thông tin phải ghi bằng bút mực, ghi rõ thời gian phát sinh, khóa sổ vào cuối kỳ và lập BCTC theo quy định.
  • Quy định về sửa chữa sổ tại điều 27: không được tự ý tẩy xóa khi sai sót mà cần thực hiện theo quy định với 3 phương pháp.

Lý do doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ

Mọi thao tác ghi sổ kế toán cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hoạt động kế toán cần thực hiện chính xác, để đảm bảo thông tin, báo cáo tài chính cho nhà nước đầy đủ, chi tiết, không có dấu hiệu lừa đảo hay sai sót.

  • Phần mềm kế toán là công cụ đắc lực để ghi chép thông tin giao dịch, mua bán, hóa đơn chứng từ đi kèm. Ghi doanh nghiệp ghi nhớ thông tin hiệu quả và ghi sổ kế toán chính xác.
  • Phần mềm hỗ trợ kế toán viên phân loại, tìm kiếm thông tin chính xác, nhanh chóng.
  • Phần mềm hỗ trợ tính toán số liệu chính xác, thực hiện báo cáo tài chính kịp thời đúng quy định.

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, phát triển sẽ có trao đổi thương mại, mua bán hàng hóa, xuất hóa đơn và thu lại lợi nhuận… Các vấn đề liên quan đến tài chính, nghĩa vụ thuế cần được thực hiện chính xác đầy đủ, kê khai chi tiết báo cáo với cơ quan chức năng.

Kế toán viên cần nắm rõ nghiệp vụ ghi thông tin, số liệu trong sổ sách kế toán để thiết lập báo cáo tài chính hiệu quả. Phần mềm tại https://sme.misa.vn/64079/phan-mem-ke-toan-misa-dap-ung-yeu-cau-lam-viec-cua-nhieu-cong-ty/ với những tính năng được thiết kế phù hợp với nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, tuân thủ quy định nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả.