e4e2a1000e.jpeg

Hiệp hội vàng “cầu cứu” Chủ tịch Quốc hội

Theo phản ảnh mức Hiệp họp vàng, đơn vị này hãy có văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý bay việc sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 đặt yêu cầu VCCI tổng hợp đệ trình Thủ tướng mạo Chính che và Thường mùa Quốc họp.

(Nguồn: Internet)

(Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, sau đó Hiệp họp chửa dấn đặt bất kỳ văn bản yêu cầu góp ý này tự danh thiếp cơ quan chẳngc năng có hệ trọng đối xử cùng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 bay Danh trang mục danh thiếp ngành, nghề nghiệp đầu tư kinh dinh có điều kiện mức Luật đầu tư, trần thuật trưởng danh thiếp trang web mức danh thiếp Bộ, ngành có hệ trọng cũng chẳng đăng Dự thảo danh trang mục này.

Đến ngày 22/11/2016 khi Quốc họp chuẩn y danh trang mục 243 ngành, nghề nghiệp đầu tư kinh dinh có điều kiện, thời Hiệp họp mới đặt biết “Kinh doanh vàng” là đơn trong suốt mạng 243 ngành, nghề nghiệp đầu tư kinh dinh có điều kiện (Danh trang mục ngành, nghề nghiệp đầu tư kinh dinh có điều kiện mức Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 bay Danh trang mục danh thiếp ngành, nghề nghiệp đầu tư kinh dinh có điều kiện mức Luật đầu tư hãy đặt Quốc họp chuẩn y ngày 22/11/2016).

Theo Hiệp họp, quy toan mới mức Luật đầu tư sửa đổi đối xử cùng ngành vàng hãy riết chặt chịa hơn rất giàu so cùng Luật đầu tư 2014, chẳng chẳng nới lỏng, đơn giản hóa danh thiếp thủ tục hành chính.

Đặc bặt, quy toan mới này sẽ tạo ra rất giàu giấy phép con chẳng cấp thiết, hoi tốn kém rất giàu bay thời kì, uổng và dịp kinh dinh cho danh thiếp doanh nghiệp sinh sản, kinh dinh vàng khi công danh thiếp thủ tục hành chính.

Hồi tháng 6/2016, cho rằng việc bị hạn chế cho vay nguyên phục mùa sinh sản, kinh dinh vàng trang sức, mỹ nghệ khiến danh thiếp doanh nghiệp trong suốt ngành gặp khó khăn, Hiệp họp kinh dinh vàng Việt Nam cũng hãy có công văn kiến nghị gửi đến Thủ tướng mạo cùng mong muốn yêu cầu Ngân dãy Nhà nác huỷ bỏ quy toan tại Thông tư 33.

761 cơ sở kinh dinh vàng có vi phạm

Theo Hà Giang (T/h)

Tổ quốc