17f611424e.png

Các ngân hàng tăng cường vay nhau USD

Theo mỏng vận hạng danh thiếp TCTD, chi nhành nhà băng nước ngoài qua hệ thống mỏng thống kê, tổng doanh số giao du trên thị trường liên nhà băng trong suốt lạ 28/11-2/12 lạ VND đạt ngót 129.214 tỷ cùng, giảm 7.114 tỷ cùng so cùng lạ tự 21-25/11/2016; lạ USD quy tráo ra VND đạt 73.139 tỷ cùng, tăng 15.960 tỷ cùng so cùng lạ trước đấy.

Theo kỳ vận hạn, danh thiếp giao du VND đốn tập hợp ra kỳ vận hạn qua đêm (44% tổng doanh số giao du VND) và kỳ vận hạn 1 lạ (30% tổng doanh số giao du VND). Đối cùng giao du USD, danh thiếp kỳ vận hạn có doanh số to nhất là kỳ vận hạn qua đêm và 01 lạ cùng tỷ trọng lạ tự là 46% và 15%.

Về lãi suất liên nhà băng, đối xử cùng danh thiếp giao du lạ VND, so với tuần từ 21-25/11/2016, lãi suất bình quân trên thị trường liên nhà băng có khuynh hướng tăng ở hồ hết danh thiếp kỳ vận hạn mấu chốt dưới 01 tháng.

Cụ dạng, lãi suất bình quân liên nhà băng kỳ vận hạn qua đêm, 01 lạ và 1 tháng lãi suất bình quân tăng lạ tự 1,05%/năm; 1,39%/năm và 1,08%/năm lên của 2,63%/năm; 3,09%/năm và 3,52%/năm.

Đối cùng danh thiếp giao du USD, so với tuần từ 21 – 25/11/2016, lãi suất bình quân liên nhà băng trong suốt lạ có khuynh hướng giảm ở danh thiếp kỳ vận hạn mấu chốt dưới 1 tháng.

Cụ dạng, lãi suất bình quân liên nhà băng kỳ vận hạn qua đêm, 1 lạ giảm nhẹ lạ tự xuống của 0,45%/năm và 0,49%/năm; kỳ vận hạn 1 tháng lãi suất bình quân ít biến động và giữ ở của 0,77%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong suốt tuần từ 28/11 – 02/12/2016.

Lãi suất bình quân liên nhà băng vận hạng danh thiếp kỳ vận hạn mấu chốt trong suốt lạ tự 28/11 – 02/12/2016.

Lãi suất liên nhà băng tăng cùng biên độ to, lên cao nhất 7 tháng

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ